İçeriğe geç
Anasayfa » Uncategorized

Uncategorized

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku Devlet ile Tüzel,Gerçek Kişiler arasında kamu hukukundan ve ilgili mali mevzuattan doğan mükellefiyetin gelir unsuruyla tamamlanırken elde edilen gelirin cebren sağlanması nedeniyle oluşabilecek… Daha fazlasını oku »Vergi Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku Yasama organının çıkardığı objektif nitelikteki, soyut kurallar bütününü indirgeyerek gerçek kişilere uygulayan, uygularken de kamu yararı amacıyla kamu gücünü kullanan icrai nitelikte işlemler… Daha fazlasını oku »İdare Hukuku

İcra Hukuku

İcra Hukuku İcra Hukukuna göre takip başlatma yetkisine sahip tarafların, taleplerinin devletin yetkili organlarıyla, devlet gücü ile gerçekleştirilmesine hizmet eden iş ve işlemlerin tümüne cebri… Daha fazlasını oku »İcra Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Ticari iş ve ticari işlemlere uygulanan kurallar Bütünüdür. Türk Ticaret Kanunu kendi içerisinde Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku… Daha fazlasını oku »Ticaret Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Medeni Hukukun, Eşya Hukukunun içerisinde yer alan Gayrimenkul Hukuku ev, arsa, apartman Taşınmazlara ilişkin tüm ihtilaflara ilişkin çözümlere cevap vermektedir. Günümüzde Gayrimenkul Hukuku… Daha fazlasını oku »Gayrimenkul Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku İşçi ve işveren arasındaki ücret karşılığı oluşturulan hizmet akdinden doğan ilişkileri inceleyen, düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmesinin feshi, işten çıkarma,hizmet tespiti, kıdem ve… Daha fazlasını oku »İş Hukuku

malatya avukat

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Konusu TCK ve ilgili ceza mevzuatında suç teşkil eden ihmali yahut icrai insan davranışlarına yaptırımı belirleyen hukuk dalıdır. Cezalandırma amaç değil araç olmalı… Daha fazlasını oku »Ceza Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku Gerçek kişilerin, ölümünden ve gaiplik kararından sonraki süreçte kişiye ait geride kalan parasal değere sahip borçların ve hakların mirasçılara nasıl ve ne şekilde… Daha fazlasını oku »Miras Hukuku

Malatya Avukat

Aile Hukuku

Aile Hukuku Türk Medeni Kanunumuz Aile tanımını; dar (çekirdek),geniş (geleneksel) olarak tanımlamıştır.  Aile fertleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar, Aile Mahkemesinin görev alanına girmekte olup, Evlilik ve… Daha fazlasını oku »Aile Hukuku

Avukata Sor